Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Níže naleznete informace o léčivých přípravcích společnosti ROUGIER s.r.o. ve formě Příbalové informace (PIL) určené přímým uživatelům, tedy laické veřejnosti:

Kontakt na VPOIS a bližší informace o produktech

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Aktuální informace o léčivých přípravcích najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv . Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Hlášení nežádoucích účinků – farmakovigilance

Podezření na nežádoucí účinky a další informace týkající se bezpečnosti léčivých přípravků společnosti ROUGIER s.r.o. nám můžete nahlásit

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Informace pro nevidomé a slabozraké

Dle § 37 odst. 3 zákona má společnost ROUGIER zajištěno zpřístupnění Příbalových informací léčivých přípravků ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých – Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve formátu přístupném nevidomým a slabozrakým občanům prostřednictvím:

Webového portálu

Bezplatné zelené linky Call centra (dále jen TYFLOLINKY)

podle konkrétního požadavku nevidomého nebo slabozrakého kontaktujícího TYFLOLINKU jedním z následujících způsobů:

  • audionahrávkou načtenou hlasovou syntézou a reprodukovanou telefonicky
  • elektronicky (e-mailem) v digitální podobě ve formátu TXT (prostý text)
  • poskytnutím textu větším kontrastním písmem dle individuálního požadavku uživatele TYFLOLINKY, nejvýše však do velikosti 18 bodů
  • TYFLOLINKA +420 221 462 562

Zpřístupnění Příbalových informací jakýmkoliv z výše uvedených způsobů je poskytováno zdarma.

Kontakt

+420 222 328 263
rougier@rougier.cz

Adresa

ROUGIER s.r.o.
Opletalova 1015/55
Nové Město, 110 00 Praha 1